Historický archív

Historický archív Toc H je teraz verejne prístupný v Cadbury Research Library: Special Collections, University of Birmingham.

TOC-H-Logo-greyscale.png

Členovia verejnosti majú prístup k národným a regionálnym záznamom, správam, zápisniciam, publikáciám, fotografiám a efeméram. Tieto materiály pochádzajú predovšetkým z interných zdrojov, ale aj od bývalých spolupracovníkov Toc H a verejnosti všeobecne.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Prevažná časť archívu bola prenesená do Cadbury Research Library v priebehu roku 2011 a bol už značne prebalený v súlade s platnými archívnymi normami. Priebežný katalóg je k dispozícii online.